Recyklační dvůr Třebíč

RECYKLAČNÍ DVŮR

Žďárského, Třebíč

Recyklační dvůr "RECYDVŮR" je místo pro ukládání a výkup stavebního odpadu a sběrné místo stavebního odpadu dle zákona č.185/2001 Sb.

Dále nabízíme stavební materiál jako písky,štěrky,lomový kámen,žulové kostky,žulové obrubníky a krajníky atd a recykláty různých složení a frakcí.

Recyklační dvůr adresa a pracovní doba

Recyklační dvůr najdete  v Třebíči na ulici Žďárského / za výrobnou  mražených výrobků Tipafrost/.

Technologická přestávka

 ZAVŘENO

od 17.12.2018 do 31.3.2019

Ukládka a nákup možný pouze po  předběžné telefonické domluvě na tel.:602 793 091 p.Trojan.

 

Stavební a demoliční odpady (SDO) vznikají v souvislosti se stavebními pracemi. Nejčastěji se jedná o odpad vzniklý při demoliční činnosti pozemních a dopravních staveb. Stavební a demoliční odpad vzniká také při realizaci nových staveb, zde se však jedná zejména o výkopovou zeminu a kamenivo. Stavební a demoliční odpady představují hmotnostně cca čtvrtinu až třetinu produkce všech odpadů, a to jak v ČR, tak i v ostatních zemích EU. V řadě zemí EU však mají dle dostupných statistických údajů dokonce výrazně vyšší podíl – v Rakousku, Německu a Holandsku je to více než 50 % (Eurostat, 2010).
Jak je zřejmé, jedná se v řadě zemí v oblasti odpadů o hlavní materiálový tok. S cílem minimalizovat objemy ukládaných odpadů je rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů velmi žádoucí a má také značný význam na indikátory sledující množství ukládaných odpadů. Recykláty vyrobené ze stavebních a demoličních odpadů také šetří významně nerostné surovinové zdroje – a to jak kamenivo, tak také ropu (asfalty). Produkce recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů se pohybuje v jednotlivých zemích EU kolem 5 % až 15 % produkce přírodního stavebního kameniva.
 
 
Při ukládání odpadu do našeho zařízení je nutné vyplnit Základní popis odpadu popřípadě Opakované dodávky odpadu.
Bez těchto řádně vyplněných dokumentů nemůže být odpad přijat!

Za zpětnou nakládku odpadu neshodujícího se s deklarovaným účtujeme paušální poplatek 250 kč za vozidlo!!!!!

Prodej recyklátů dle momentální nabídky.

Čistotu odpadu a jeho zařazení a cenu určuje obsluha zařízení!

Za dovoz znečistěného odpadu(plasty,papír,dřevo,sklo,textil atd.) se účtuje přirážka 30-100 Kč/t +DPH!!!!

Telefonní kontakt: +420 602 793 091

Email: recydvur@cikom.cz

 

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontkatujte nás


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.